Category Archives: Luật pháp

Loa phường sinh viên: Cơ sở pháp lý nào cho sinh viên cất tiếng nói?

Sinh viên nói vì sinh viên

[Loa phường sinh viên]
Mọi người có thể theo dõi các kỳ liên quan đến thông tin về các kênh phản ánh của sinh viên qua hashtag #loaphuongsinhvien.

KỲ 1: CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO CHO SINH VIÊN CẤT TIẾNG NÓI?

Đọc tiếp

Advertisements