Nghiệp vụ đào tạo cán bộ cộng sản chỉ làm hại đảng

LS Đinh Thạch Bích 

Bài bình luận hôm nay có tựa đề cán bộ nghiệp vụ đào tạo cộng sản chỉ làm hại đảng . Xin nhắc lại cán bộ nghiệp vụ cộng sản đào tạo chỉ làm hại đảng . Sở dĩ người viết liên tưởng tới cụm từ cán bộ nghiệp vụ của cộng sản, là bởi vì tuần vừa qua nước Mỹ tổ chức đám tang cho Tổng Thống Bush cha , và trong cái lễ đám tang đó .

Thì người ta có đem theo một con chó trung thành với chủ đến nỗi mà chủ chết rồi nó cũng nằm bên canh quan tài của chủ nó ngũ . Và nó lẽo đẽo theo quan tài của chủ đi bất cứ nơi nào mà có đám tang.

Và khi mà theo dỏi cáo thông tin đó, thì tôi lại vào cái thông tin của cộng sản ở Việt Nam . Thì tôi thấy nó cũng tường thuật cái thông tin đó rất là thú vị . Nhưng mà nó gọi cái con chó của Tổng Thống Bush cha là chó nghiệp vụ .Vì cái chữ chó nghiệp vụ của báo chí cộng sản, làm tôi nhớ đến cụm từ cán bộ nghiệp vụ , mà cộng sản nó đào tạo ra .

Cộng sản nó đào tạo ra như thế nào ? Thì nhắc lại tại sao cách nào mà cộng sản nó đào tạo ra cái loại gọi là cán bộ nghiệp vụ. Bản chất của cộng sản là một bản chất cách mạng, cách mạng là gì ? là tiêu diệt bất cứ đối thủ nào , của mình mà mình muốn tiêu diệt . Làm cách mạng ở bất cứ nước nào , là đánh sập cho bằng được cái nước đó.

Vì thế cho nên cộng sản từ khi ra đời , thì bài ca Internationnale của cộng sản , cũng là một bài ca đầy sắc máu. Lá cờ của nó cũng là lá cờ máu , Logo trên lá cớ củ nó là cái búa cái liềm , toàn là những công cụ để đánh chém, và trong bài quốc tế ca tôi nhớ có câu : chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành, cộng sản ra đời với bản chất cách mạng , và giết người để sống còn .

Và khi mà không giết được người để sống còn , và sống chung với người , của thế giới , thì cộng sản lâm vào cái kẹt cứng về bản chất , khi cộng sản đi vào kinh tế thị trường là nó đi vào một cái mâu thuẫn chết người. Bản chất của nó như thế mà làm sao , mà nó sống chung được với ai, ai mà tin cái lý thuyết sống chung của nó .

Thì nó nói cho tôi sống chung đi để đôi bên cùng có lợi , đó là cái bản chất của nó . Với cái bộ máy của nó không thể nào mà sống chung hòa bình với thế giới được . Vì thế cho nên cái thời mà người ta để ý từ lúc chế độ mà nó khép kín , từ cai trị , kinh tế , văn hoá xả hội , thì nó thực hiện theo cái lý tưởng , lý thuyết cộng sản của nó , mà lý thuyết cộng sản của nó mà chúng ta kêu bằng bản chất đó , là phải giết người , là chiến tranh cách mạng , là giết người để sống còn , mà để thực hiện cái đó , thì nó còn đào tạo ra cái lớp người để thực hiện cái đó.

Và từ đầu, nó đào tào ra cái nhân sự cốt lõi, giết người để sống còn nữa, vì thế cho nên nó đào tạo cán bộ theo cái lý thuyết , cán bộ nghiệp vụ . Nó đào tạo hạt giống đỏ cũng theo cái mô thức là trung thành với đảng một cách tuyệt đối .

Vì thế cho nên khi đào tạo ra cán bộ Cadré , là cán bộ khung , cán bộ mẫu mực , nhân sự của nó là cán bộ nghiệp vụ là gì ? Nghiệp là gì và vụ là gì ? nghiệp là nghề nghiệp , là coi cái nghề phục vụ đảng là một cái nghề, còn vụ là gì? là từng nhiệm vụ mà đảng giao phó , thì phải thuộc lòng từng nhiệm vụ đó .

Thì cán bộ nghiệp vụ nó là tuyệt đối trung thành với đảng , và tuyệt đối thi hành nhiệm vụ mà đảng giao phó. Đấy là cái ý nghĩa cán bộ nghiệp vụ như thế . Nghiệp là chuyên , vụ là là về hồng, tức là nghiệl là nghề nghiệp phải có chuyên môn , nghề công an là chuyền về nghề công an. Vụ là phải tuyết đối trung thành với đảng, thực hiện, thi hành bất cứ điều gì mà đảng ra lệnh , đấy, nghiệp là như thế vụ là như thế.

Nhiệm vụ trên quan điểm cộng sản , là nhiệm vụ gì mà đảng giao phó đi đâu , ở đâu , phải thi hành , cái mệnh lệnh đó dù khó khăn đến mấy cũng phải thực hành để chứng tỏ lòng trung thành với đảng . Và cái phương pháp đào tạo cán bộ của nó không gọi là đào tạo , chỉ thỉnh thoảng mới nói , nhưng bây giờ thực ra là nó giáo dục , nó nói là chính sách đào tạo , thực hành qua giáo dục , và coi giáo dục là tuyên truyền , nó dùng hai cái phương cách, để mà thực hiện đào tạo cán bộ nghiệp vụ .

Là tuyên truyền về giáo dục ; và nó giáo dục cán bộ của nó , mà nó gọi những người đầu tiên mà nó chọn để mà làm đối tượng giáo dục , lả trẻ con mà nó gọi là hạt giống đỏ , và nó giáo dục theo phương pháp của nhà khoa học Nga là ông Ivan Petrov Pavlov , ông đưa ra thuyết phản ứng , phản xạ có điều kiện. Thí nghiệm về con chó , và có điều kiện là gì ? và tạo ra cái điều kiện gì ? để cho cái con chó nô lệ của mình , nó phản xạ theo ý mình muốn .

Đó là cách giáo dục cán bộ của cộng sản , kể cả cái thời mà Quốc Xã Hitler cũng giáo dục qua các phản xạ có điều kiện, nó áp dụng vào tuyên truyền , và nó thành giáo dục nhồi sọ , vì thế cho nên người ta không lấy làm lạ , khi nghe thấy báo chỉ ở trong nước bây giờ , nó vẫn gọi những nhà giáo là kỹ sư tâm hồn . Tại sao tâm hồn là kỹ sư được . Nó coi những nhà giáo dục ở VN là kỹ sư có thể tạo ra cái tâm hồn của mọi người theo phản xạ có điều kiện , và tạo ra những điều kiện tạo ra cho đối tượng , có phản xạ theo ý mình muốn , là kỹ sư chớ gí nữa.

Đó là nó mô tả sự giáo dục nhồi sọ, qua cái hình ảnh của nhà giáo dục là kỹ sư tâm hồn . Nó dùng hai phưong cách để đào tạo cán bộ nghiệp vụ , là nó tuyên truyền vào giáo dục , và nó giáo dục cán bộ của nó , từ những người đầu tiên mà nó chọn lựa từ trẻ nít mà nó gọi là hạt giống đỏ . Và nó giáo dục theo phương pháp của nhà lý thuyết Nga là ông Pavlov.

Ông đưa ra thuyết gọi là phản ứng có điều kiện , phản xạ có điều kiện . Qua cái thí nghiệm về con chó , và đến có điều kiện là gì ? và tạo ra điều kiện gì ? để cho con chó nô lệ của mình , nó phản xạ theo ý mình muốn . ấy là cái phương pháp giáo dục của các lãnh tụ cộng sản , kể cả cái thời mà Quốc Xã Hitler cũng áp dụng cái giáo dục qua cái phản ứng phản xạ có điều kiện, theo như phương pháp của Pavlov.

Nó áp dụng vào tuyên truyền , và nó thành ra giáo dục nhồi sọ . Bởi vì thế cho nên chúng ta không lấy làm lạ mà báo chí ở trong nước , cho đến bây giờ nó vẫn gọi những nhà giáo là kỹ sư của tâm hồn. Tại sao tâm hồn lại có thể là kỷ sư được . Nó coi rằng những nhà giáo dục ở Việt Nam là một kỹ sư có thể tạo ra cái tâm hồn của mọi người , theo phản xạ có điều kiện , vì tạo ra những điều kiện, để cho đối tượng có phản xạ theo như ý mình muốn , thì là kỹ sư chớ gì nữa .

Đấy là nó mô tả cái giáo dục nhồi sọ của nó, qua cái hình ảnh giáo dục là kỹ sư tâm hồn . Và giáo dục của nó không có nghĩa là dạy dỗ , thí dụ như là dạy dỗ con nít ở trong nhà , chúng ta mắng nó là đồ mất dạy ,không giáo dục , thế nhưng nó chỉ mắng đồng chí của nó là cần phải giáo dục lại . Thế nên phản xạ mà đảng muốn cán bộ nghiệp vụ là tuyệt đối trung thành với đảng , nó nhồi sọ cái điều kiện để tạo cái phản xạ.

Trung thành với đảng, làm bất cứ điều gì, mà đảng mong muốn , mà đảng của nó ra đời , là để đi giết người , giết tất cả những kẽ nào chống lại nó ,vì thế cho nên , ở trong nước Việt Nam chúng ta đã từng thấy, nó giáo dục qua tuyên truyền như thế nào , nó nhồi sọ như thế nào .

Không lấy làm lạ gì trong bài quốc ca của Việt Cộng , có câu là : thề phanh thây uống máu quân thù, rồi trong văn chương nghệ thuật của Việt cộng , không quên bài thơ của Tồ Hửu đó, có câu là giết , giêt nữa cho bané tay không ngừng nghỉ , cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau thu , giết , giết , cho bàn tay không ngừng nghỉ , giết mà không ngừng nghỉ ,còn đảng viên công sản là phải biết giết, để ruộng đồng lúa tốt , để có cơm có gạo mà ăn .

Nhưng mà quan trọng nhất là thuế mau xong , sau khi sản xuất xong th ìphải nộp thuế cho nhà nước , cho đảng . Đấy là cái triết lý giáo dục của cộng sản , đảng có tuyên truyền là như thế .Vào tuần vừa qua chúng ta thấy, không phải là tuần vừa qua , mà suốt năm 2018 thì Việt cộng nó bị chết kẹt trong tình hình thế giới , mới là phức tạp , và những cán bộ chiến lược , cán bộ trí thức mà tầm cao chiến lược , có thể giúp đảng nữa , thì đã bị nó thanh trừng biết bao nhiêu đợt , mà hiện không còn nữa , và nó bị chết kẹt trong thế giới nầy .

Và nó đi vào kinh tế thị trường , mà những chuyên gia trí thức của nó , thì nó đã thanh trừng cả , hoặc là người ta bỏ đảng , thành ra vấn đề nhân sự của nó bị khủng hoảng .Cái vấn đề nhân sự nầy không phải chỉ bây giờ mới đặt ra , nó đặt ra từ đại hội 12 của đảng cộng sản , tức là từ 2012 _ 2016 , lúc đó Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ Tướng đã nói , không đổi mới là chết .

Tại sao nó lại hô hào như thế , tại vì khi mà nó đổi mới, năm 1986 đợt 1 ,nó đã hô hoán với nhau rằng : không đi vào kinh tế thị trường , mà đi vào thì không thể tránh khỏi đảng suy thoái , tức là tụt hậu , vì không thể cạnh tranh , vì đi vào kinh tế thị trường mà không tích cực , thì không thể cạnh tranh được .Tức là tụt hậu .

Mà khi đi vào kinh tế thị trường mà không tránh được tham nhũng , và đi vào kinh tế thị trường là không tránh được là đảng của nó , đảng viên cao cấp của nó ,tự chuyển biến , tự chuyển hóa ,lúc thì không thi hành chính sách của đảng nữa . có kẻ tỏ ra phản đảng ra mặt . Nó đề ra để chống lại cái nguy cơ , nó đề ra phải tuyệt đối hoá cái chủ nghĩa cộng sản , tuyệt đối hóa bộ máy cai trị cộng sản , làm như thế tránh cái nguy cơ là suy thoái .
Cái nguy cơ lệch hướng ,nhưng nó không thể không lệch hướng được , vì nó đã rước kẽ địch của nó là tư bản vào nhà , thì nó không thể nào là cộng sản nữa . Và vì thế cho nên suốt ba mươi năm với đợt đầu, đã thấy bốn nguy cơ đó , thứ hai nó nói không đổi mới là chết , trước kia đổi mới là chết , bây giờ không đổi mới là chết , nó nguy lắm rồi , và bây giờ nó đánh tham nhũng , để loại trừ cán bộ bị suy thoái , đã tham nhũng rồi mà trong thời kỳ mà trọng dụng trí thức để giúp nó , đi vào kinh tế thị trường mà phát triển ào ào , vô tội vạ suốt ba chục năm nay . Thì những cán bộ đó đã bị suy thoái , đã bị tự chuyển biến , tự chuyển hóa , và hầu hết đều tham nhũng từ trên xuống dưới . Kể cả những thằng đang đánh tham nhũng bây giờ cũng đã tham nhũng , chỉ có tham nhũng ít hay nhiều mà thôi .

Thành ra khi nó thấy nguy cơ đó , thì nó phải chĩnh đảng để cứu đảng , khi nó đưa ra sách lược tự phê bình tự kiểm thảo , 27 điểm mà tôi đã phân tích rồi đó , mà nó thực hiện cái lò đốt cũi của nó , một thời gian , nhưng mà thực ra cái lò đót đó không phải để đốt cũi tươi hay cũi khô ,mà nó chỉ đốt những loại cũi không thuộc phe nó thôi
.Cái đó chủ nghĩa tư bản gọi là chủ nghĩa hoang dã. tức là chủ nghĩa bè phái , là vc gọi là chủ nghĩa thân hửu , bè phái , ông chủ là tay sai , và bây giờ nó đánh cái bè phái đó là nó cạn kiệt , cán bộ mà nó gọi là tầm cao chiến lược ,giúp nó phát triển kinh tế ào ào như ba mươi năm trước .
Bây giờ nó còn lại gì ? chỉ còn lại những cái vặt , hạt giống đỏ mà nó đào tạo theo cái phương pháp gọi là đào tạo cán bộ nghiệp vụ đó, theo tuyên truyền nhồi sọ đó , khi nó ăn phải cái bả tuyên truyền nhồi sọ như thế , cái đầu óc của nó bị đóng khung như thế rồi ,thì làm sao mà trí tuệ của những người có được giáo dục ở bên ngoài , Hơn nữa chế độ của nó là dù rằng có được đào tạo bên ngoài với trí thức , có hiểu biết về chuyên môn , thì nó gọi là chuyên bất như hồng , dù có giỏi đến đâu về diện chuyên nghiệp ,mà vẫn chỉ phải theo lệnh đảng .
Mà đảng của nó là bọn lãnh đạo cao cấp trong đảng , toàn là cán bộ nghiệp vụ do nó đào tạo ra , thành ra luôn luôn những người chuyên nghiệp mà giúp cho đảng phát triển , bây giờ người ta bỏ đảng hết trơn rồi , khi chưa bỏ đảng thì cũng bị khai trừ rồi . Bây giờ nó cạn kiệt nhân sự , tuần vừa qua nó nói với nhau , để nó giải quyết vấn đề , cạn kiệt nhân sự vì nó bàn nhau , từ quốc hội , cũng như trong đảng của nó , bàn nhau đào tạo cán bộ chiến lược như thế nào .

Và nó đưa ra những tiêu chuẩn , nó bàn nhau lãnh đạo mới của đảng , phải ôm những cán bộ có tầm cao chiến lược , thì nó bàn nha về những cái tiêu chuẩn , đề cao cán bộ chiến lược để lên lãnh đạo , nào là nhân , nghĩa , lễ , trí , tín . Nhưng mà nhìn lại đảng của nó chỉ còn hạt giống đỏ được đào tạo theo lối cán bộ nghiệp vụ cho đảng , thì làm sao mà có vấn đề ,trong đào tạo cán bộ mà nó có bao giờ lại dạy người ta nhân , nghĩa , lễ , trí , tín đâu ?

Bây giờ nó ra quốc hội , nó hô hào với nhau , trên lãnh đạo tương lai , phải có nhân , lễ , nghĩa , trí , tín , đạo đức . Khi thấy nó bàn nhau như thế , mới lấy làm tức cười . Chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa tập thể , nó giết chủ nghĩa cá nhân , bây giờ nó đề cao là cá nhân phải có tư cách , có đạo đức , vấn đề đạo đức là cái gì ? là cái thước đo của hệ giá trị , hệ giá trị nào thì có đạo đức của hệ giá trị đó . Hệ giá trị cộng sản , nó chủ trương giết người là vinh quang , thì làm sao mà có đạo đức ,giết người không là đạo đức của loài người phổ quát . Nhưng giết người là đạo đức của cộng sản , tôi đã từng được nghe từ những buổi sinh hoạt trên lãnh tụ cộng sản .

Nó đặt vấn đề đạo đức , nó nói , đạo đức cách mạng là gì ? cái gì có lợi cho cách mạng cái đó là đạo đức . Và cái có lợi cho cách mạng là cái gì ? giết , giết mải , bàn tay không ngừng nghỉ . Thì bây giờ nó cuống nó rồi , nó bnà với nhau là lãnh đạo tương lai , cán bộ chiến lược của nó , phải có đạo đức , khi đọc đến những tài liệu nầy , thì tôi buồn cười.

Tôi ngồi tôi bảo cái lũ nầy ,nó ngu đến cái độ mà đến giờ phút nầy , mà nó còn mơ mộng hão , những chuyện nhân sự mà nó muốn , thì chỉ có từ trời rơi xuống thôi ,chớ nó có đào tạo đâu mà nó hy vọng tìm ra người lãnh đạo đảng . Chúng có giáo dục đào tạo đâu , vì thế cho nên tôi mới đặt tựa đề bài bình luận nầy , cán bộ nghiệp vụ do đảng đào tạo ra chỉ có hai thằng , nó kiếm không ra , gthì nó đưa cái bọn hạt giống đỏ , nếu không đưa được lên thì nó tiếp tục như bây giờ , đảng của nó không tránh khỏi sự chết .

Đấy là bình luận của tôi , và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo , trước hết tôi tham khảo bài dân trí chấm com của Việt cộng , ngày mùng 7 tháng 5 2018 , nó bắt đầu khơi ra đảng suy thoái như thế , Đại Hội 13 chuẩn bị chương trình như thế nào ? cái bài nầy do đại biểu quốc hội khoá 4 Uỷ viên thường trực có tên là Lê Thanh Vân , viết cho báo Dân Trí và đăng trên báo Dân Trí .

Anh Lê Thanh Vân nầy nói theo chính sách đảng , anh mơ mộng theo ước mơ của đảng , thử xem anh mô tả cán bộ chiến lược của đảng như thế nào ,Nói đến cán bộ chính trị gia ,chiến lược gia , là nói đến cán bộ tinh hoa trong xả hội , có trí tuệ , có năng lực và phẩm chất tinh túy dân tộc , là nguyên khí quốc gia , đủng tầm dẫn dắt đất nước quốc gia ,

Cái loại nầy đã bị khai trừ hết rồi , nhắc lại các đợt thanh trừng từ năm 1945 , cho đên bây giờ , đã bảy tám mươi năm , biết bao nhiêu là năng lực , trí tuệ phẩm hạnh vượt trội , tiêu biểu cho hồn thiêng Dân Tộc , đã bị nó thanh trừng hết trơn rồi , vì cái tranh chấp nội bộ nó thanh trừng biết bao nhiêu . Tôi muốn nhắc lại những đợt thanh trừng đó là vì , anh nầy nêu ra năm tiêu chí nỗi bật là lựa chọn cán bộ chiến lược . Trước hết là những người có năng lực có tư duy vượt trội , xin nhắc lại cái nầy không thể có được . Có tư duy vượt trội mà không phù hợp với chính sách của đảng , thì cũng không làm gì được đâu .Thứ hai , có khả năng tổng thể thực tiển ,biết rỏ được mất , biết rõ được còn , biết được mất , và biết phải làm gì để đạt được mục tiêu , để có được tổ chức nầy , thì ngoài năng lực tư duy phải biết nắm bắt . quan sát những diễn biến của thời cuộc .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s